10 bøker som gir deg mer kompetanse om innovasjon

Jeg har nettopp avsluttet en undersøkelse av hvordan HR jobber med strategier, målinger og analyser innen ulike områder. Totalt har 197 personer svart på undersøkelsen, og blant dem har 103 oppgitt at de har noe- eller god kompetanse til hvordan egen virksomhet jobber med innovasjon. Jeg antar da at disse virksomhetene har en eller annen form for innovasjonssatsing.

Av disse er det kun 15% som føler at HR i sin virksomhet god- eller svært god kompetanse på hvordan bygge innovasjonskapasitet. Dette er egentlig ikke så rart, ettersom innovasjon ikke er et område som HR tradisjonelt sett har vært særlig involvert i eller som er dekket i studier eller bøker relatert til HR.

Så da kan det være at en del ønsker å lese seg opp på dette fagfeltet. Derfor, under finner du 10 bokanbefalinger som jeg grovt sett har delt i to kategorier. Noen handler om strategier, metoder og prosesser relatert til innovasjon, mens andre handler om hvordan bygge organisasjoner som har forutsetning for å lykkes med dette arbeidet. Fra HR sitt perspektiv er kanskje siste kategori mest relevant. Likevel mener jeg det er lettere både å diskutere innovasjon med de som leder dette arbeidet og iverksette hensiktsmessige tiltak dersom du har et overblikk over hele feltet. Noen steder har jeg lagt inn videoer som gir dere en kjapp innføring i temaet boken handler om.

STRATEGIER OG PROSESSER FOR INNOVASJON

1) Competing by luck: The Story of Innovation and Customer Choice

Clayton M. Christensen, 2016

“Jobs-to-be- done” er en teori/metodikk som lar deg komme i dybden på hva mennesker ønsker å få gjort i ulike situasjoner og hvilke behov og frustrasjoner de har. En slik forståelse er utgangspunktet i alle modeller du møter relatert til “customer centric innovation”, og dette er et godt sted å starte.

2) Value Proposition Design og Business Model Generation

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, 2014 og 2010

Jeg jukser litt og slår sammen to bøker. Value Proposition Design er fin å lese etter Competing by Luck, ettersom den tar med seg tankesettet rundt jobs-to-be-done inn i en konkret prosess for å omsette det i produkter og tjenester.

Business Model Generation lar deg så sette produktet/tjenesten inn i en forretningsmodell. Her får du for eksempel presentert en “kanvas” som Osterwalder etterhvert har blitt temmelig kjent for. Videoen under presenterer denne kanvasen.

3) Ten Types of Innovation : The Discipline of Building Breakthroughs

Larry Keely, 2013

Boken presenterer 10 byggestener med tilhørende taktikker som i ulike kombinasjoner er i stand til å beskrive de aller fleste forretningsmodeller. Disse bruker du til å analysere markeder, konkurrenter og muligheter for innovasjon på egen forretningsmodell. Leser du Business Model Generation først får du et rammeverk for å jobbe med forretningsmodeller. Leser du denne etterpå har du mer innsikt i hvordan fylle dette med meningsfullt innhold.

4) Innovation Tournaments: Creating and Selecting Exceptional Opportunities

Christian Terwiesch og Karl Ulrich, 2009

70% av virksomhetene jeg har spurt i den nevnte undersøkelsen oppgir at det er et mål å få medarbeiderne involvert i innovasjonsprosessene. Dette er sikkert ikke dumt. En relativt ny artikkel fra Harvard Business Review viser nemlig til en studie som finner at de som lykkes med innovasjon gjerne jobber med flere problemstillinger, involverer flere medarbeidere både i å spille inn og evaluere ideer, og i større grad legger til rette for diskusjoner mellom personer med ulik bakgrunn.

Innovasjonsturneringer kan være et virkemiddel i dette arbeidet. Boken er praktisk orientert over viser hvordan du setter opp slike turneringer og ulike valg som du kan ta. Under finner du en video der forfatteren snakker om temaet.

5) Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days

Jake Knapp og Braden Kowitz, 2016

Jeg kunne foreslått flere bøker når det gjelder prosesser, men Sprint er det såpass mye snakk om at det kan være verdt å vite litt om det. Dette er en strukturert og intens prosess som brukes til å løse et konkret problem i løpet av en uke. Prosessen er basert på det samme tankegodset som du finner om du leser andre bøker om prosesser, som Lean Startup eller Design Thinking. Videoen under gir et kjapt innblikk i hva det går i.

HVORDAN GI ORGANISASJONEN FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES MED INNOVASJON

6) The Corporate Startup: How established companies can develop successful innovation ecosystems

Tendayi Viki, Dan Toma og Esther Gons, 2017

Tar du en nærmere titt på bøkene jeg anbefaler oppdager du raskt at jeg er glad i praktisk anvendbare modeller og rammeverk. Denne boken gir en god oversikt over elementene som inngår i et helhetlig innovasjonssystem. Det hjelper deg dermed å forstå hvilken retning innovasjonsdirektøren ønsker å gå i, og gjør deg i bedre stand til å se hvilke endringer i organisasjonen dette sannsynligvis vil kreve.

7) The Startup Way

Erik Ries, 2017

Dette er oppfølgeren til The Lean Startup, som jeg nevner litt lengre oppe. Der Lean Startup presenterer en metodikk for innovasjon som mange nå omfavner, handler denne boken i større grad av hvordan bygge organisasjoner som er rigget for å lykkes med innovasjon.

8) Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World

John P. Kotter, 2014

Boken er interessant fordi den omhandler et problem mange står i, nemlig hvordan klare å kombinere effektivt drift med smidigheten som kreves for å lykkes med innovasjon. Den foreslår en struktur der det etableres grupper som jobber med innovasjon utenfor driftsorganisasjonen. Jeg synes ikke den helt svarer på hvordan en skal få lederne og medarbeiderne med på dette, men siden temaet er relevant og når den bidrar til å sette i gang tankeprosessen anbefaler jeg deg å lese den.

9) Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live

Laszlo Bock, 2015

Lasclo Bock var tidligere VP People Operations i Google, og boken viser hvilke radikale grep selskapet har tatt for å bygge en organisasjon og en kultur som skiller seg fra det meste annet. Boken er ikke direkte rettet mot innovasjon, men du ser likevel hvordan en legger til rette for å tiltrekke seg den beste kompetansen i markedet og gi disse rammer og frihet som trengs for at de skal kunne utfolde seg. Ved siden av å være faglig interessant er dette forøvrig en veldig morsom bok å lese.

10) Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility

Patty McCord, 2018

Har du leset Netflix sin slideshare-presentasjon av egen kultur? I tilfelle ikke kan du se den under. Patty McCord er tidligere Chief Talent Offiser i Netflix og var en av dem som stod bak dette dokumentet. I denne boken beskriver hun mer i detalj hvordan selskapet jobber for å bygge en kultur preget av smidighet og innovasjon.