10 grunner til at endringsprosesser kræsjer

Jeg holder nå på å kartlegge hvordan hvordan HR jobber og hva de tenker rundt strategier, målinger og analyser. Et av områdene jeg har spurt om er hva som skal til for at endringsprosesser skal bli vellykkede. Vi har passert 150 svar og har nok til å kunne trekke ut de 10 vanligste grunnene til at endringsprosesser kræsjer. Kjenner du deg igjen?