437 millioner på konsulenter. For mye eller passe?

Oslo universitetssykehus er i økonomisk krise og skal spare en halv milliard. Samtidig viser det seg at sykehuset de siste tre årene har brukt 437 millioner kroner på eksterne konsulenter. Så er 437 millioner kroner på konsulenter for mye? Det er ikke godt å vite.

Det kommer helt an på hva en har fått igjen for investeringen. Enkelte leger er ute i media og sier de opplever prosessene konsulentene har iverksatt som krevende og at gevinsten har vært lav. Uten at jeg kjenner hvilke prosesser som er iverksatt vil jeg tro at for en del av de vil det ta en tid før vi kan vite om de har vært lønnsomme eller ikke.

Legenes uttalelser gir uansett uttrykk for opplevelse av nytteverdi, men for å kunne dokumentere hvorvidt konsulentbruken har vært fornuftig kreves konkrete tall. Konkrete tall er lettest å fremlegge når en i forkant av prosjektet tydelig har definert målsetningen – både hva som skal komme ut av det og når en kan forvente å realisere gevinst.

Så er spørsmålet om slike tall foreligger. Dette er blitt en sak i media og presset øker både på ledelsen i Helse Sør-Øst og helseminister Anne-Grete Strøm-Eriksen. Alt blir mye enklere om de er i stand til å dokumentere hva som har kommet ut av konsulentkronene.

Dette gjelder ikke kun for dette tilfellet, men for alle prosessene vi iverksetter.