Bruk muligheten til å trene virtuelt samarbeid

Med alle sine frustrasjoner og utfordringer, presenterer Covid-19 oss for tidenes mulighet til å lære hvordan fungere bedre sammen virtuelt. For nå som mange av oss er tvunget til å jobbe hjemmefra er det vel dumt å ikke prøve å lære noe av det?

For virtuelt samarbeid er sannsynlig noe det kommer til å bli mer av fremover. Og virksomheter som benytter mulighetene nå til å lære vil kunne skaffe seg noen fortrinn.

Så hvor starte?

Et naturlig sted er å spørre de ansatte hva de opplever fungerer i dag og hva som skal til for at de skal kunne jobbe effektivt hjemmefra også til høsten. For det er mye som tyder på at det kommer til å være restriksjoner et godt stykke frem i tid.

Derfor har jeg utviklet en kartlegging og en workshop. Skjemaet dekker temaene i bildet under, og gir oss et bilde av hva ansatte liker med situasjonen i dag, og hva som bør endres. Sammen lager jeg en rapport med anbefalinger som vi går gjennom i en workshop (gjerne virtuell den også). Og så er vi i gang.