08 – Kandidatopplevelsen – status, ekspertkommentarer og case