Problemene HR vil løse med analyser

Før jul svarte flere enn 400 HR-ledere og rådgivere på HR-meldingen, og et av spørsmålene var knyttet til hvilke problemstillinger som er mest aktuelle for dem med tanke på HR-analyser. 59 svarte på dette spørsmålet i fritekst, jeg har systematisert svarene, og dette er temaene som oftest ble nevnt:

Dekke kompetansegapet

Ønske om å få oversikt over hvilken kompetanse virksomheten har i dag, hva en trenger mer og mindre av fremover, og så finne tiltak for å lukke gapet.

Unngå eller redusere turnover

Få en bedre forståelse av hvem som slutter i selskapet og hvorfor. Finne tidlig indikatorer som gjør at en kan være i forkant med å gjøre endringer. Og så forstå hvilke typer av tiltak som har effekt.

Redusere sykefravær

Å kunne beregne hvilket sykefravær en kan forvente, slik at en kan planlegge bedre. Som for turnover, finne tidlige indikatorer som gjør at kan jobbe forebyggende, og så forstå hvilke tiltak som fungerer.

Hvordan engasjere ansatte

Forstå forskjellene i engasjement i ulike grupper, og hvilke tiltak en kan iverksette for å øke det.

Knytte HR til virksomhetsmål

Å forstå hvordan en kan forbedre HR-prosesser og utvikle organisasjonen, for å nå mål knyttet til salg, kundetilfredshet, sikkerhet, innovasjon og annet.

Forbedre rekrutteringsprosesser

Identifisere svakheter i rekrutteringsprosessene, og forstå hvordan nye kandidatgrupper, øke søkermassen, forbedre treffsikkerheten eller gjøre prosessene mer rettferdige.

Treffe bedre på lønn og goder

Å finne rett lønnsnivå for ulike stillinger, og forstå hvilke kombinasjoner av lønn og goder en bør tilby.

Lyst til å ta en prat?

Jeg har jobbet med flere av disse problemstillingene, så er noe gjenkjennelig kan jeg kanskje hjelpe dere å finne en løsning.