Bedre kjønnsbalanse i lederstillinger

I senere tid har debatten om kvinner i lederstillinger blusset opp igjen. For omtrent en måned siden pekte Dagens Næringsliv på mannsdominansen blant partnere i norske advokatbyråer (se link nederst), og i forbindelse med 8.mars har flere andre løftet opp problemstillingen.

Vi holder nå på å samle inn data til årets versjon av Karrierebarometeret, og for å forstå denne problemstillingen bedre har vi trukket ut data som viser forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder ambisjoner om lederstilling og troen på at de vil lykkes.

Utvalget vi har analysert består av 459 studenter. Disse tar en utdanning innen merkantile, teknologiske, IT eller juridiske fag. 52% av utvalget er menn og 48% kvinner. Der er ikke signifikante forskjeller i hvordan de vurderer egne karakterer fra studiet, så når vi deler utvalget på kjønn burde vi sitte igjen med to grupper med relativt like muligheter på arbeidsmarkedet.

Forskjellene vi rapporterer under er alle statistisk signifikante på 5%-nivå. Det betyr at vi er 95% sikre på de ikke har oppstått som en følge av en tilfeldighet. Dette er kriteriet som er vanlig å legge til grunn i forskning.

Dette finner vi:

1) Kvinner har like stort ønske om å bli leder som menn

Der er ikke signifikante forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder ambisjoner om å få en lederstilling.

2) Menn har et større ønske om å bli toppleder eller partner enn kvinner

37% av mennene i utvalget har ambisjoner om å etterhvert få en stilling som toppleder eller partner i en virksomhet. 22% av kvinnene har tilsvarende ambisjoner. Generelt sett er menn og kvinner like interesserte i lederstillinger, men menn trekkes i større grad av de høyeste posisjonene.

3) Menn har større tro på at de kommer til å lykkes med å få en lederstilling

75% av mennene i utvalget som har ambisjoner om å få en lederstilling tror at de kommer til å lykkes. Kun 60% av kvinnene med lederambisjoner tror de vil lykkes. Denne selvsikkerheten vil vi se kommer til syne også flere steder.

4) Mannlige studenter føler seg tryggere på at de kommer til å få en relevant jobb raskt

41% av de kvinnelige studentene er bekymret for at de vil bruke lang tid på å finne en relevant jobb, mens 35% av de mannlige studentene tenker det samme.

5) Menn har større risikovilje

76% av kvinnene i utvalget sier at i mer usikre tider er det viktigere for de å finne en trygg jobb. Bare 63% av mennene tenker det samme. 79% av kvinnene mener at en arbeidsgiver må kunne tilby et minimum av jobbsikkerhet for i hele tatt å være interessant å jobbe for, mens bare 66% av mennene stiller det samme kravet. Menn virker altså å være mer villige til å ta risiko.

6) Flere menn ønsker å jobbe i privat sektor, mens flere kvinner ønsker å jobbe i kommunene

Menn og kvinner er omtrent like interesserte i å jobbe i offentlig sektor. Vi finner imidlertid at menn er signifikant mer interesserte i å jobbe i privat sektor, mens kvinner er signifikant mer interesserte i å jobbe i kommunal sektor.

Dette er de praktiske konsekvensene av disse funnene

Kvinner og menn har like gode forutsetninger for å lykkes som ledere, og generelt sett har kvinner like lyst til å bli ledere som menn.

Virksomheter som ønsker bedre kjønnsbalanse i lederstillinger bør derfor senke terskelen for å vise interesse for slike stillinger, slik at de får flere å velge mellom. Samtidig bør de bruke objektive kriterier i rekrutteringsprosessene, slik at menns selvsikkerhet og vilje til å promotere seg selv ikke blir utslagsgivende for hvem som får jobben.