Blogg

Problemene HR vil løse med analyser

Her er problemene norske selskaper ønsker å løse med HR-analyser. Kjenner du deg igjen?

Har HR fått målesyken?

Tenker vi mest på oss selv, og ikke på hva lederne egentlig sliter med og trenger?

Hvordan diskriminering oppleves og håndteres

Rapport og diskusjon i Dagsnytt 18 om Evidente sin kartlegging av diskriminering blant medlemmer i Juristforbundet.

Den viktigste FB-gruppen for deg som jobber med HR

Den største og mest aktive norske HR-gruppen på Facebook. Du har ikke råd til å ikke være medlem.

Tidenes mulighet til å trene virtuelt samarbeid

Evaluer det virtuelle samarbeidet, og tren organisasjonen på en ferdighet som vil bli viktig i fremtiden.

Samarbeid med innovasjonsbyrået Tinkr

Fremover skal Evidente og Tinkr samarbeide om å bygge mer innovative virksomheter.

Foredrag med Yvonne Fosser om endringskapasitet

Invitasjon til gratis foredrag om hvordan HR kan hjelpe virksomheter å lykkes i omstilling

Slik blir dere bedre på HR-analyser

Anbefalinger til dere som ønsker å komme i gang, eller heve nivået et knepp.

Ønsker du å bli med i et nettverk for HR-analyser?

Årets mulighet dersom du ønsker å lære mer om HR-analyser. Ikke gå glipp av dette!

Juster budskapet og bli en mer attraktiv arbeidsgiver

Tilbud på enklere rapport og prosess for å finne historiene som fenger kandidatene