Blogg

Har HR fått målesyken?

Tenker vi mest på oss selv, og ikke på hva lederne egentlig sliter med og trenger?

Hvordan diskriminering oppleves og håndteres

Rapport og diskusjon i Dagsnytt 18 om Evidente sin kartlegging av diskriminering blant medlemmer i Juristforbundet.

Den viktigste FB-gruppen for deg som jobber med HR

Den største og mest aktive norske HR-gruppen på Facebook. Du har ikke råd til å ikke være medlem.

Tidenes mulighet til å trene virtuelt samarbeid

Evaluer det virtuelle samarbeidet, og tren organisasjonen på en ferdighet som vil bli viktig i fremtiden.

Samarbeid med innovasjonsbyrået Tinkr

Fremover skal Evidente og Tinkr samarbeide om å bygge mer innovative virksomheter.

Foredrag med Yvonne Fosser om endringskapasitet

Invitasjon til gratis foredrag om hvordan HR kan hjelpe virksomheter å lykkes i omstilling

Slik blir dere bedre på HR-analyser

Anbefalinger til dere som ønsker å komme i gang, eller heve nivået et knepp.

Ønsker du å bli med i et nettverk for HR-analyser?

Årets mulighet dersom du ønsker å lære mer om HR-analyser. Ikke gå glipp av dette!

Juster budskapet og bli en mer attraktiv arbeidsgiver

Tilbud på enklere rapport og prosess for å finne historiene som fenger kandidatene

Bedre kjønnsbalanse i lederstillinger

Kjønnsforskjeller i holdninger til lederkarriere, og hvordan håndtere det internt