Rapporter

Verdifull innsikt i temaer tilknyttet HR og Employer branding.
Ansvar for HR, personalledelse eller ansettelser? Da kan mine rapporter være noe for deg! De tar for seg viktige temaer om fagfeltet HR og Employer branding, og publiseres med jevne mellomrom. Last ned, les og bli inspirert!

Spørsmålsdatabase til organisasjonsundersøkelser

Beskrivelse av database med 100 faktorer og 600 spørsmål. Brukes til å bygge organisasjonsundersøkelser.

Fremtidens medarbeiderundersøkelser

Innspill fra 190 HR-ledere, medarbeidere og ansatte, Les om trender, få nye tanker og bli kjent med Tweakly.

Norges mest attraktive arbeidsgivere 2019

Les om hva norske studenter tenker om fremtiden, trender og hvilke bransjer og arbeidsgivere de ønsker å jobbe i og for.

Den ideelle kombinasjonen av lønn og goder

Her kan du se hvordan du kan bruke Choice-based Conjoint til å finne riktig lønnsnivå og den beste kombinasjonen av gode for å tiltrekke kandidatene du ønsker.

Status strategisk HR 2018 og presentasjon av HR-canvas

Resultater fra en undersøkelse om hvordan HR jobber med strategi, og presentasjon av nytt verktøy for planlegge og følge opp strategiske tiltak.

Karrierebarometeret 2018

Rapport som beskriver funnene i Karrierebarometeret 2018. Du kan se lister over attraktive arbeidsgivere og traineeprogram, hvordan studentene vurderer ulike bransjer og hva som kjennetegner dem som lykkes best med employer branding.

Kandidatopplevelsen - status og ekspertkommentarer

Hvordan bruke rekrutteringsprosessene til å bygge omdømme? Undersøkelser, synspunkter fra eksperter og et case fra RSM.

Fremtidens målinger av kultur og miljø

Rapport som oppsummerer tankene etter en rekke intervjuer, spørreundersøkelse blant 100 virksomheter og en formiddag med 30 HR-ledere.

Hvordan bygge innovasjonskapasitet

Hvordan tilnærmingen til strategi og innovasjon har endret seg over de siste årene, og hvilke grep virksomheter kan gjøre for å bygge innovasjonskapasitet.

Trender og kjennetegn ved attraktive arbeidsgivere

Hva kjennetegner virksomhetene studentene ønsker å jobbe for? Oppsummering av funnene fra Karrierebarometeret 2017.