Rapporter

Verdifull innsikt i temaer tilknyttet HR og Employer branding.
Ansvar for HR, personalledelse eller ansettelser? Da kan mine rapporter være noe for deg! De tar for seg viktige temaer om fagfeltet HR og Employer branding, og publiseres med jevne mellomrom. Last ned, les og bli inspirert!

Rapport: Karrierebarometeret 2020

Norges mest attraktive arbeidsgivere og hva studenter tenker om egen karriere

Redusert sykefravær i Askim kommune

Hvordan vi reduserte fraværet med 24%, og hvordan analyser hjalp oss å finne en metodikk som virket.

Slik får du effekt av medarbeiderundersøkelser

Les om hvorfor medarbeiderundersøkelser ikke får effekt, og hva vi kan gjøre med det.

Spørsmålsdatabase til organisasjonsundersøkelser

Beskrivelse av database med 100 faktorer og 600 spørsmål. Brukes til å bygge organisasjonsundersøkelser.

Fremtidens medarbeiderundersøkelser

Innspill fra 190 HR-ledere, medarbeidere og ansatte, Les om trender, få nye tanker og bli kjent med Tweakly.

Last ned HR Canvas

Last ned HR-canvasen - et verktøy som gjør det enkelt å styre det strategiske HR-arbeidet

Norges mest attraktive arbeidsgivere 2019

Les om hva norske studenter tenker om fremtiden, trender og hvilke bransjer og arbeidsgivere de ønsker å jobbe i og for.

Den ideelle kombinasjonen av lønn og goder

Her kan du se hvordan du kan bruke Choice-based Conjoint til å finne riktig lønnsnivå og den beste kombinasjonen av gode for å tiltrekke kandidatene du ønsker.

Status strategisk HR 2018 og presentasjon av HR-canvas

Resultater fra en undersøkelse om hvordan HR jobber med strategi, og presentasjon av nytt verktøy for planlegge og følge opp strategiske tiltak.

Karrierebarometeret 2018

Rapport som beskriver funnene i Karrierebarometeret 2018. Du kan se lister over attraktive arbeidsgivere og traineeprogram, hvordan studentene vurderer ulike bransjer og hva som kjennetegner dem som lykkes best med employer branding.