Navnebyttet til Equinor gav omdømmehopp på 5 til 10%

Eldar Sætre har uttalt at en av grunnene til å endre Statoil sitt navn til Equinor er å gjøre selskapet mer attraktivt som arbeidsgiver for yngre mennesker. En tidlig indikasjon på at dette er et smart trekk finner vi i årets resultater fra Karrierebarometeret.

Hvert år måler vi Statoil/Equinor sitt omdømme som arbeidsgiver, og denne gangen ble navnebyttet varslet midt i vår datainnsamling. Det gjorde at vi kunne dele datasettet i to; de som svarte før navnebyttet og de som svarte etterpå.

Det vi da fant var at respondentene som vurderte selskapet etter navnebyttet vurderte de å være mellom 5 og 10 % mer attraktive som arbeidsgiver, avhengig av hvilke grupper vi spurte.

Så ingen fasit, men noen oppmuntrende signaler om at dette er noe våre unge lovende liker.

Dette funnet ble plukket opp av media, blant annet Reuters. De laget en sak som blant annet ble publisert av EnergyWorld/Economic Times. For å lese den kan du trykke HER.