Norges mest attraktive arbeidsgivere 2014

Resulatene fra Karrierebarometeret 2014 er publisert i Aftenposten, og artikkelen kan du lese her:

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0Ez8M/Velger-prestisje-fremfor-lonn-og-sikker-jobb#.U4RRRE2KBaQ