Nye kurs og foredrag om HR-analyser

I høst har jeg brukt en del tid på å bedre forstå hva som skal til for at flere skal kunne utnytte mulighetene innen HR-analyser. Til sammen – gjennom intervjuer og spørreundersøkelser – har jeg fått innspill fra rundt 200 av dere.

De fleste i dag jobber i hovedsak med rapportering innen HR, og i mindre grad med analyser som kobler HR sine tiltak til virksomhetsmål. Mange ønsker å komme et steg lengre, og gir uttrykk for at de ønsker seg konkrete eksempler som viser hva som er “de neste stegene” de kan ta. Bestillingen virker å være færre festtaler og teorier, og mer konkrete råd og anbefalinger.

Jeg ser også at HR-avdelinger som deler en grunnleggende forståelse for HR-analyser har noen fordeler. Det er lettere for dem å diskutere HR-analyser i interne møter og å få til samarbeid på tvers av prosjekter.

Med utgangspunkt i dette har jeg laget et dagskurs og et foredrag om HR-analyser.

Er det interessant for dere, så ta kontakt.