Kom og lær om hvordan jobbe med strategisk HR

Holder dere på å planlegge implementeringen av en ny virksomhetsstrategi? Ønsker du at HR skal få en bedre kobling mellom egne tiltak og virksomhetens mål? Eller ønsker du å bedre formidle hensikten og effekten av tiltakene dere iverksetter innen HR?

I februar har du to muligheter til å lære mer om dette. Jeg vil holde to praktisk orienterte foredrag; først hos HR Norge i Ålesund 12.februar, og deretter sammen med Oracle i Bergen 14.februar. I disse vil du lære om hvordan HR i norske virksomheter jobber med strategisk HR i dag, vanlige utfordringer de møter, og hvordan et nytt planleggingsverktøy (HR-canvas) kan hjelpe dere til å oppnå bedre resultater. Dere vil få tilgang til verktøyet i etterkant, og jeg håper å gi dere noe som er så konkret og brukervennlig at dere kan benytte det på egen hånd i egen virksomhet.

Klikk på arrangementene under for å lese mer og melde deg på.

Medlemsmøte HR Norge Ålesund 12.februar

Frokostseminar sammen med Oracle i Bergen 14.februar

Dersom temaene er interessante, men du ikke har anledning til å komme er du velkommen til å ta kontakt. Jeg holder også denne type foredrag internt i virksomheter og i nettverksgrupper.