Nyhetsbrev

«Evidente tar opp sentrale og viktige problemstillinger, stiller spørsmål ved vedtatte sannheter og har alltid en profesjonell og evidensbasert tilnærming.»

INGOLF VOLL, HR-DIREKTØR – GASSCO