Diskriminering blant Juristforbundet sine medlemmer: hvor mange opplever det og hvordan blir sakene håndtert

Før sommeren gjennomførte Evidente en undersøkelse på vegne av Juristforbundet, der vi kartla opplevelser med diskriminering blant deres medlemmer, og hvordan slike saker ble håndtert.

Undersøkelsen viste at i løpet av det siste året hadde 7,6 prosent opplevd diskriminering i forbindelse med jobb, mens 14 prosent hadde opplevd diskriminering i forbindelse med sin studiesituasjon. Et mindretall av disse sakene ble rapportert inn, og av de som ble rapportert opplevde et mindretall at de ble godt håndtert. For å illustrere: tallene tyder på at av 100 tilfeller der noen opplever at de blir diskriminert, er det bare fire av disse som ender med at saken rapporteres inn og at den diskriminerte opplever at saken blir tatt hånd om på en god måte.

Rapporten fra undersøkelsen er publisert, er offentlig tilgjengelig og ble beskrevet i ulike medier. Klikk på knappen under for å laste ned rapporten, eller på bildet for å se diskusjonen om temaet i Dagsnytt 18.