Samarbeid med innovasjonsbyrået Tinkr

Mange av mine kunder jobber med å bli mer innovative. Derfor er jeg glad for å kunne fortelle om samarbeidet mellom Evidente og innovasjonsbyrået Tinkr. Sammen kan vi fremover hjelpe dere med følgende:

Strategi

Hvilke ambisjoner har dere for innovasjonsarbeidet? Hvilke typer av innovasjoner ønsker dere? Hvem får ansvaret for innovasjon, hvordan skal prosessene se ut og hvem skal involveres? Vi hjelper dere å lage en plan for hvordan jobbe med innovasjon.

Kultur

Hvilken type organisasjon trenger dere for å lykkes? Hvordan stimulere til kreativitet, hvordan motivere medarbeidere til å delta, hvordan frigjøre ressurser? Sammen med dere finner vi frem til endringene som bør gjøres for å utløse potensialet i virksomheten.

Kompetanse

Vi trener ledere og medarbeidere i hvordan stimulere til kreativitet og innovasjon, og hvordan gjennomføre og lede prosesser. Vi har bred erfaring med ulike typer av metoder, og finner de som passer best til typene av innovasjon dere ønsker.

Inviter oss til et møte da! Vi har veldig lyst til å diskutere innovasjon med dere!