Tag Archive for: Blogg

Noen ansatte er mer verdt enn andre

Ulike typer av prestasjoner, og hvordan effektive HR-avdelinger tilpasser prosesser etter disse

Målehysteri eller overdreven frykt for «hard HR»?

Har organisasjonen Lederne noen poenger når de roper ut om målehysteri innen HR og ledelse?

Dødlig arbeidsmiljø ved OUS?

Helse Sør-Øst slår sammen sykehus og gjør innstramminger samtidig. Og tror ingen blir skadelidende.

437 millioner på konsulenter. For mye eller passe?

Offentlige virksomheter får problemer når de ikke klarer å dokumentere hva de får igjen for konsulentkronene

Benchmarker oss til alle er helt like

Like mye som benchmarking er besnærende, er det totalt unyttig og ødeleggende for strategisk HR

12 typiske fallgruver i jobbintervjuet

Fra boken "Rett person på rett plass", der Espen Skorstad viser hva du bør gjøre, og hva du ikke bør gjøre