Tag Archive for: change management

Mål opplevelse av endringer og øk sjansen for suksess

Beskrivelse av hvordan målinger og analyser gav bedre styring av endringsprosess i Norsk Medisinaldepot