Tag Archive for: HR-analyser

Norges mest attraktive arbeidsgivere 2016

Resultatene fra Karrierebarometeret 2016 er publisert. Se hvilke virksomheter og bransjer som studentene nå trekkes mot.

Case: et godt og dårlig sykefraværsprosjekt

Et som reduserte fraværet med 24% og et som hadde null effekt. Hva var forskjellen?

Fremtiden til prestasjonsmålinger

Karakterene er på vei ut av arbeidslivet, men hva blir de erstattet med? Og hva taper vi ved å ta de bort?

Facebook sladret til sjefen min!

Hva vi gjør på sosiale medier forteller det meste om oss. Hvor mye er vi komfortable med at arbeidsgiveren skal se?

Noen ansatte er mer verdt enn andre

Ulike typer av prestasjoner, og hvordan effektive HR-avdelinger tilpasser prosesser etter disse

Målehysteri eller overdreven frykt for «hard HR»?

Har organisasjonen Lederne noen poenger når de roper ut om målehysteri innen HR og ledelse?

Dødlig arbeidsmiljø ved OUS?

Helse Sør-Øst slår sammen sykehus og gjør innstramminger samtidig. Og tror ingen blir skadelidende.

437 millioner på konsulenter. For mye eller passe?

Offentlige virksomheter får problemer når de ikke klarer å dokumentere hva de får igjen for konsulentkronene

Benchmarker oss til alle er helt like

Like mye som benchmarking er besnærende, er det totalt unyttig og ødeleggende for strategisk HR