Tag Archive for: HR-målinger

Mål opplevelse av endringer og øk sjansen for suksess

Beskrivelse av hvordan målinger og analyser gav bedre styring av endringsprosess i Norsk Medisinaldepot

Norges mest attraktive arbeidsgivere 2015

Resultatene fra Karrierebarometeret 2015 er klare. Studentene svikter oljebransjen og Statoil faller.

Fremtiden til prestasjonsmålinger

Karakterene er på vei ut av arbeidslivet, men hva blir de erstattet med? Og hva taper vi ved å ta de bort?

Kompetansemodeller i Romerriket, og frem til nå

Historien om kompetansemodellene - fra utvikling av romerske soldater til moderne ledelse

Facebook sladret til sjefen min!

Hva vi gjør på sosiale medier forteller det meste om oss. Hvor mye er vi komfortable med at arbeidsgiveren skal se?

Målehysteri eller overdreven frykt for «hard HR»?

Har organisasjonen Lederne noen poenger når de roper ut om målehysteri innen HR og ledelse?

Dødlig arbeidsmiljø ved OUS?

Helse Sør-Øst slår sammen sykehus og gjør innstramminger samtidig. Og tror ingen blir skadelidende.

Benchmarker oss til alle er helt like

Like mye som benchmarking er besnærende, er det totalt unyttig og ødeleggende for strategisk HR