Tag Archive for: HR-strategi

Mål opplevelse av endringer og øk sjansen for suksess

Beskrivelse av hvordan målinger og analyser gav bedre styring av endringsprosess i Norsk Medisinaldepot

Deepwater Horizon og årsakene til maritime ulykker

Et innblikk i forskningen på maritim sikkerhet, og forholdene som påvirker ulykker til sjøs

Varige konkurransefortrinn innen employer branding

Arbeidsgivere, flaskevann og hvordan skille seg ut i et marked der mange tilbyr mye som er likt

Noen ansatte er mer verdt enn andre

Ulike typer av prestasjoner, og hvordan effektive HR-avdelinger tilpasser prosesser etter disse

Målehysteri eller overdreven frykt for «hard HR»?

Har organisasjonen Lederne noen poenger når de roper ut om målehysteri innen HR og ledelse?

Dødlig arbeidsmiljø ved OUS?

Helse Sør-Øst slår sammen sykehus og gjør innstramminger samtidig. Og tror ingen blir skadelidende.

437 millioner på konsulenter. For mye eller passe?

Offentlige virksomheter får problemer når de ikke klarer å dokumentere hva de får igjen for konsulentkronene