Tag Archive for: kompetanserammeverk

Kompetansemodeller i Romerriket, og frem til nå

Historien om kompetansemodellene - fra utvikling av romerske soldater til moderne ledelse