Tag Archive for: Målinger

Mål opplevelse av endringer og øk sjansen for suksess

Beskrivelse av hvordan målinger og analyser gav bedre styring av endringsprosess i Norsk Medisinaldepot

Fremtiden til prestasjonsmålinger

Karakterene er på vei ut av arbeidslivet, men hva blir de erstattet med? Og hva taper vi ved å ta de bort?

Kompetansemodeller i Romerriket, og frem til nå

Historien om kompetansemodellene - fra utvikling av romerske soldater til moderne ledelse