Tag Archive for: prestasjonsmålinger

Fremtiden til prestasjonsmålinger

Karakterene er på vei ut av arbeidslivet, men hva blir de erstattet med? Og hva taper vi ved å ta de bort?