Tag Archive for: Rapport

Fremtidens målinger av kultur og miljø

Rapport som oppsummerer tankene etter en rekke intervjuer, spørreundersøkelse blant 100 virksomheter og en formiddag med 30 HR-ledere.

Hvordan bygge innovasjonskapasitet

Hvordan tilnærmingen til strategi og innovasjon har endret seg over de siste årene, og hvilke grep virksomheter kan gjøre for å bygge innovasjonskapasitet.

Trender og kjennetegn ved attraktive arbeidsgivere

Hva kjennetegner virksomhetene studentene ønsker å jobbe for? Oppsummering av funnene fra Karrierebarometeret 2017.

HR-målinger og -analyser i norske virksomheter | 2016

En kartlegging av hvordan 150 norske selskaper bruker målinger og analyser innen HR, og hvilke ambisjoner de har for fremtiden.

Alternativer til karakterer på jobben

Vi intervjuet fagpersoner og ledere, og samlet 30 HR-ledere for å finne ut hva som er alternativene til dagens prestasjonsvurderinger.

Employer branding – teori og norsk praksis

Hvordan jobber norske virksomheter med employer branding, hvordan måles effekten av tiltak og er det virkelig slik at penger kjøper suksess?

HR-målinger og -analyser i norske virksomheter | 2014

En kartlegging av hvordan 180 norske selskaper bruker målinger og analyser innen HR, og hvilke ambisjoner de har for fremtiden.