Innsikten HR trenger for å prioritere, evaluere, justere og motivere.

La oss sammen finne en problemstilling som dere er opptatt av, og se hvordan vi kan bruke analyser for å finne en løsning. Analyser har to formål. For det første hjelper det oss å identifisere, prioritere og evaluere tiltak. For det andre er data nyttig når vi skal motivere ledere og medarbeidere i å bli med på endringer. Under finner du seks ulike områder der analyser kan ha en nytteverdi.

Seks ulike områder der analyser kan ha en nytteverdi