Analyser som forbedrer HR-tiltak

Gjør analyser for å finne de mest effektive tiltakene, og for å synliggjøre verdien av arbeidet HR gjør