Bygg et sterkere omdømme og rekrutter kompetansen dere trenger for å lykkes

Evidente kan hjelpe dere å definere et verdiforslag som gjør det tydelig for kandidater hvorfor de skal velge dere foran konkurrentene. I tillegg kan dere fra Karrierebarometeret få innsikten dere trenger for å forstå eget omdømme i dag, og hva dere kan gjøre for å bli mer attraktive.