En helhetlig plan for ledelse gir bedre resultater

Dokumentasjonen på at god ledelse skaper bedre resultater er såpass klar at de fleste jobber aktivt med å rekruttere og utvikle gode ledere i dag. Effekten kan imidlertid økes om en identifiserer hva som kjennetegner lederne som presterer i virksomheten, og deretter justerer prosessene rundt rekruttering, opprykk og utvikling i henhold til dette.