Lag en god plan å styre HR etter

Definer mål for HR og lag en plan for hvilken innsikt vi trenger for å prioritere, evaluere og justere tiltak