Planlegge, kommunisere og følge opp strategiske tiltak på en måte som gir forankring og gjennomslagskraft

Vi gjennomfører sammen en smidig prosess, der vi engasjerer nøkkelpersoner i diskusjonene ved hjelp av visuelle arbeidsduker. Vi ender opp med planer som har tydelige valg og som er lette å kommunisere til ledergruppen, mellomledere og medarbeidere. At vi klarer å skape forankring og få tilgang til nødvendig ressurser er nemlig avgjørende for at vi skal lykkes.

Jeg kan hjelpe dere med å