Bedre rekruttering

Bedre seleksjon basert på analyser av hva som kjennetenger dem som lykkes.