Forskningsbaserte undersøkelser av arbeidsmiljø, klima, ledelse og omdømme.

Det skal være enkelt å gjennomføre relevante undersøkelser. Om det dreier seg om omdømme, arbeidsmiljø, organisasjonsklima eller ledelse, så setter vi sammen relevant innhold basert på en database med rundt 1000 spørsmål hentet fra forskning. Datainnsamlingen gjøres i SurveyXact, og i etterkant hjelper deg dere med de analysene som trengs for å identifisere tiltak.

Jeg kan bistå med