Video av frokostmøte om strategisk HR

18.oktober inviterte Evidente og Oracle til frokostseminar der temaet var strategi og analyser for HR. Dette er et tema som tydeligvis vekker interesse. Da foredraget ble satt opp hos HR Norge hadde vi 30 deltakere og 40 på venteliste. Hos Oracle hadde vi flere enn 60 påmeldte og 40 som deltok. Vi valgte derfor å filme foredraget, slik at du kan se det under.

Jeg går gjennom noen av funnene fra undersøkelsen jeg gjorde i vår av hvordan HR i 131 norske virksomheter jobber med strategi. På bakgrunn av dette stiller jeg spørsmål ved om måten vi jobber i dag gir oss forankringen og gjennomslagskraften vi trenger for å lykkes.

Som et svar på utfordringen presenterer jeg HR-canvasen, som et et nytt verktøy som gjør det enklere for HR å planlegge, kommunisere og følge opp strategiske tiltak.

Se gjennom videoen og hør fra deg. Har dere interne fagmøter i egen virksomhet kommer jeg gjerne på besøk og snakker om disse temaene.