Rapport - HR sine største frustrasjoner

En gang i året gjennomfører Evidente undersøkelsen HR-meldingen, der personer innen fagfeltet deler sine tanker om aktuelle problemstillinger.

Denne rapporten er basert på 305 respondenter, som har delt hva som gjør at de river seg i håret.

Klikk på bildet under for å lese rapporten.