Tar ansvar for en tydelig kobling mellom HR sine tiltak og virksomhetens strategi

Jeg hjelper dere å legge en plan for hvordan HR skal understøtte virksomhetens strategi. Dette gjør vi ved hjelp av HR-canvasen, som er et smart og smidig prosessverktøy. Deretter bruker vi målinger og analyser for å prioritere, evaluere og justere tiltak.