Proaktiv, forretningsorientert og innflytelsesrik HR

Evidente forbedrer hvordan HR jobber med strategi, målinger og analyser på, slik at de skaper virksomheter som lykkes i en verden full av utfordringer og muligheter.