Rapport - HR sitt fokus for 2023

En gang i året gjennomfører Evidente undersøkelsen HR-meldingen, der personer innen fagfeltet deler sine tanker om aktuelle problemstillinger.

Denne rapporten er basert på 105 respondenter, og viser hvordan de opplever den urolige situasjonen med høy inflasjon og krig i Europa, hva de mener egen ledergruppe er opptatt av, og hva de selv kommer til å fokusere på i 2023.

Klikk på bildet under for å lese rapporten.