Rapport - Slik reduserer du sykefraværet

En gang i året gjennomfører Evidente undersøkelsen HR-meldingen, der personer innen fagfeltet deler sine tanker om aktuelle problemstillinger.

I denne rapporten deler 150 virksomheter sine erfaringer med sykefraværsarbeid, og hvilke tiltak de har funnet har effekt. Flere eksperter hjelper også til med å tolke funnene, og gi sine anbefalinger.

Klikk på bildet under for å lese rapporten.